Sözlükte "varoluş" ne demek?

1. Yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet, öz karşıtvaroluş

Cümle içinde kullanımı

Artık yaradılışının, varoluşunun, hayatla ödüllendirilişinin sebebini bilmektedir.
- T. Buğra

Varoluş kelimesinin ingilizcesi

n. being, subsistence, entity, existence, presence